Projektering

Vi arbetar i alla skeden i projekteringsprocessen. Från skisser, utredningar och bygglov fram till bygghandling och relationshandlingKontoret har erfarenhet inom de flesta av de uppgifter som ingår i byggprojektering. Planer, fasader, sektioner, detaljer, uppställningar osv….
Ny- och ombyggnad av kontor, butik, bank, bostäder samt sjukhus och laboratorieprojektering står alla på projits projektlista.

glas

KA – kontrollansvarig enl PBL

projit erbjuder Kontrollansvarig med riksbehörighet K.
Vi har två medarbetare med denna kompetens:
Christer Persson och Peter Lundgren.

Riksbehörighet får lämnas enligt följande:
– Behörighet E för kontroll av enkel art.
– Behörighet N för kontroll av normal art.
– Behörighet K för kontroll av komplicerad art.

Copyright projit ab