_MG_7378

Projit är ett ingenjörs- och arkitektföretag med inriktning på projektering av bygghandlingar.

I huvudsak hjälper vi och stöttar arkitekten i detta arbete.
Vi tar vi även uppdrag direkt åt byggherrar, förvaltare och byggföretag.
Idag består projit av 16 medarbetare, 13 byggnadsingenjörer 3 arkitekter och 1 ekonomi.

Vi finns i Stockholm och sitter i egna lokaler vid Mosebacke på Södermalm.

Vi arbetar med uppdragen i våra egna lokaler och kan på så sätt utnyttja varandras erfarenheter, kunskaper och kompetenser. Vi har “högt i tak” och ett öppet gruppklimat som främjar att kunskap sprids snabbt och prestigelöst. Vi är aldrig längre bort än ett telefonsamtal och är vana att snabbt ta oss till våra beställare.

Delägarna Peter Bergvall och Kenth Thomasson är båda byggnadsingenjörer och har lång erfarenhet av byggprojektering riktad mot Arkitekter och beställare.

Kontoret har genom delägarnas egna engagemang samt under regi av projit AB arbetat med ett flertal olika typer av projekt. Ny- och ombyggnad av kontor, butik, bank, bostäder samt sjukhus och laboratorieprojektering står alla på projits projektlista.

Vi arbetar i alla skeden, från skiss till relationsritning.

100 mbps fiber

Idag finns många lösningar för att via nätverk kommunicera och skicka filer. Vi har erfarenhet att arbeta via projektplatser, FTP servrar och VPN-uppkopplingar.
Med en 100 mbps fiber har vi inga problem att kommunicera med våra beställare.

Start 2000

projit AB startades i januari 2000 genom en sammanslagning av K Thomasson Ingenjörsfirma och BIT Ingenjörsbyrå.

Copyright projit ab